REIT vs REOC - pārskats, funkcionālās un darbības atšķirības

Kā investoram ir svarīgi zināt atšķirības starp REIT un REOC. Nekustamā īpašuma ieguldījumu trests (REIT) un nekustamo īpašumu pārvaldošā kompānija (REOC) ir nekustamo īpašumu uzņēmumu veidi, kas tirgo publiskā valūtas tirgū Ņujorkas fondu birža (NYSE) Ņujorkas fondu birža (NYSE) ir lielākā vērtspapīru birža pasaulē, kurā mitinās 82% no S&P 500, kā arī 70 no lielākajām korporācijām pasaulē. Tas ir publiski tirgots uzņēmums, kas nodrošina platformu pirkšanai un pārdošanai, taču tam ir funkcionālas un darbības atšķirības. REIT ir nekustamo īpašumu uzņēmums, kas ļauj investoriem iegādāties uzņēmuma akcijas un gūt labumu no dividenžu sadales ceturkšņa vai gada beigās.

REIT vs REOC

REIT iegulda dažāda veida nekustamajos īpašumos, piemēram, dzīvojamos dzīvokļos, biroju kompleksos Office REITs Office REITs ir REIT, kas būvē, apsaimnieko un uztur biroju ēkas, un viņi nomā birojus uzņēmumiem, kuriem nepieciešama telpa, kur izvietot savas noliktavas, tirdzniecības centrus Savukārt REOC ļauj investoriem nopirkt uzņēmuma akcijas un reinvestēt ienākumus jaunās konstrukcijās un iegādēs, nevis sadalīt visus ienākumus akcionāriem. Arī REOC projektos, kurus tie var veikt, mēdz būt elastīgāki nekā REIT.

Kopsavilkums

 • REIT un REOC ir nekustamo īpašumu uzņēmumu veidi, kas tirgojas publiskajā valūtas tirgū.
 • REIT pieder un pārvalda dažāda veida nekustamo īpašumu, piemēram, biroju ēkas, viesnīcas un tirdzniecības centrus, kuriem jāatbilst dažādām normatīvajām prasībām, lai saglabātu to REIT statusu.
 • REOC nodrošina lielāku elastību nekā REIT. Viņi var ieguldīt lielāko daļu ienākumu jaunās būvēs, iegādēs un pārprojektējamos īpašumos pārdošanai.

Izpratne par REIT

REIT ir nekustamo īpašumu kompānija, kurai pieder un pārvalda nekustamo īpašumu, kas ir izplatīts dažādās nozarēs. Lielākā daļa REIT koncentrē savu enerģiju un uzmanību uz konkrētu nozari. Tomēr ir REIT, kas dažādo savus ieguldījumus, ieguldot vairākos sektoros, tāpēc viņu portfelī viņi tur dažāda veida nekustamos īpašumus.

REITs pelna naudu, iznomājot un īrējot vietas īpašumos, kas atrodas viņu portfelī. Viņi arī nopelna papildu ienākumus, pārdodot dažus īpašumus, kā arī nopelna procentus no hipotēku finansēšanas īpašumiem.

Lai saglabātu REIT statusu, REIT ir jāatbilst dažādām prasībām, kas ietver:

 • Vismaz 100 akcionāri
 • Nevienam piecam akcionāram nevar būt vairāk nekā 50% no kopējā akciju skaita.
 • Septiņdesmit pieciem procentiem (75%) no bruto ienākumiem vajadzētu būt no ieguldījumiem nekustamajā īpašumā.
 • Uzņēmumam jāsadala vismaz 90% no gada neto ienākumiem.
 • Ieguldiet vismaz 75% ienākumu nekustamajā īpašumā, ASV Valsts kasēs vai skaidrā naudā.

REIT, kas atbilst šīm prasībām, saglabā REIT statusu un ir atbrīvots no standarta uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas par saviem bruto ienākumiem. Tā vietā vismaz 90% no viņu apliekamā ienākuma tiek sadalīti akcionāriem kā dividendes. Pēc tam akcionāriem, deklarējot nodokļus Iekšējo ieņēmumu dienestā (IRS), jādeklarē šīs dividendes.

Izpratne par REOC

Nekustamo īpašumu pārvaldošajai kompānijai (REOC) pieder un pārvalda nekustamo īpašumu vairākos sektoros. Tie ļauj akcionāriem pirkt un pārdot uzņēmuma akcijas publiskā valūtas tirgū. Tie darbojas tāpat kā REIT, taču viņiem ir lielāka elastība attiecībā uz īpašumiem, kuros viņi var ieguldīt.

Uz REOC neattiecas tādas pašas darbības prasības, kādas REIT ir jāatbilst, lai saglabātu savu statusu. Piemēram, REOC nav pilnvaroti sadalīt savus neto ienākumus akcionāriem. Viņi var arī reinvestēt tīros ienākumus, kas gūti no uzņēmējdarbības, jaunās iegādēs vai veco īpašumu atjaunošanā tālākpārdošanai.

Vēl viena priekšrocība, ko REOC bauda salīdzinājumā ar REIT, ir elastība, lai veiktu attīstību un kapitāla uzlabojumus uz zemes, kas viņiem pieder. Viņi var iegūt esošos īpašumus, pārveidot elementus vai atjaunot armatūru un piederumus, pēc tam pārdot īpašumus par cenu, kas ir augstāka par sākotnēji samaksāto. Viņi var arī finansēt jaunus projektus un pārdot vienības kā dzīvojamās mājas Dzīvojamie īpašumi REIT Dzīvojamie īpašumi REIT ir REIT, kas pieder un pārvalda dzīvojamās vienības īrēšanai īrniekiem. Residential REIT var iedalīt vai nu vienas ģimenes, vai daudzģimeņu struktūrās, kas ir pieejamas nodarbināšanai ar uzņēmējdarbību nesaistītiem mērķiem. Tie var ietvert daudzdzīvokļu mājas, brīvdienu mājas, studentu mājokļus, birojus vai noliktavas.

REOC saglabā kontroli pār koplietošanas telpām, piemēram, autostāvvietu, elektrību, ūdeni, konferenču zāles, koridoru tīrīšanu utt., Un uzņēmumiem vai iedzīvotājiem jāmaksā ikmēneša maksa. Tomēr REOC ir jāmaksā parastie uzņēmuma nodokļi, par kuru maksāšanu REIT ir atbrīvoti.

REIT vs REOC: kā viņi salīdzina?

REIT un REOC ir daudz līdzību savā darbībā un ieguldījumos. Tomēr entītiju tipiem ir noteiktas funkcionālās un stratēģiskās atšķirības, kas tos atšķir.

1. Neto peļņas sadale

Viena no galvenajām atšķirībām starp šāda veida uzņēmumiem ir tas, kā tiek izmantoti tīrie ienākumi, kas iegūti no tās galvenajām pamatdarbībām. REITs ir jāsadala lielākā daļa tīro ienākumu kā dividendes tā akcionāriem.

Daži REIT var izvēlēties sadalīt 100% no ieņēmumiem, taču likums viņiem paredz sadalīt dividendēs vismaz 90% no neto ienākumiem. Attiecībā uz REOC vadība var brīvi noteikt politiku, kā tīrie ienākumi tiek reinvestēti jaunos projektos vai sadalīti akcionāriem.

2. Investīciju stratēģija

REOC spēj ātri piepildīt savus portfeļus, izmantojot iekšējos līdzekļus, lai ieguldītu jaunās būvēs, iegādās un pārveidotu esošos īpašumus, pēc tam tos pārdodot ar peļņu. Viņi var arī kalpot kā pārvaldības sabiedrība, kas pārvalda īpašumus un vāc nomas maksu citu nekustamo īpašumu uzņēmumu vārdā.

No otras puses, REIT ir jāsadala lielākā daļa (vismaz 90%) no tīrajiem ienākumiem kā dividendes Dividendes Dividendes ir peļņas un nesadalītās peļņas daļa, ko uzņēmums izmaksā akcionāriem. Kad uzņēmums gūst peļņu un uzkrāj nesadalīto peļņu, šo peļņu var vai nu reinvestēt biznesā, vai izmaksāt akcionāriem kā dividendes. , kas nozīmē, ka viņiem paliek mazāk nekā 10% no tīrās peļņas, lai reinvestētu jaunos projektos. Arī nekustamo īpašumu pārdošana nav daļa no REITs pamatdarbības, un, lai gūtu ieņēmumus, to nedrīkst izmantot. Tā vietā viņiem pastāvīgi jāizdod ieguldītājiem jaunas akcijas, lai piesaistītu kapitālu ieguldījumiem.

Saistītie lasījumi

Finanses ir oficiālais globālā sertificētā banku un kredīta analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikāta nodrošinātājs. Sertificētā banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir pasaules mēroga kredītanalītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredīta analīzi, naudas plūsmas analīzi. , derību modelēšana, aizdevuma atmaksa un citas darbības. sertifikācijas programma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ikvienam kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:

 • Kapitāla likme (REIT) Kapitāla likme (REIT) Kapitāla likme ir finanšu rādītājs, ko nekustamā īpašuma investori izmanto, lai analizētu ieguldījumus nekustamajā īpašumā un noteiktu viņu potenciālo atdeves līmeni
 • Līdzekļi, kas pieejami izplatīšanai (FAD) Fondi, kas pieejami izplatīšanai (FAD) Izplatīšanai pieejamie līdzekļi (FAD), kas pazīstami arī kā izplatīšanai pieejamā nauda, ​​tiek izmantoti atsaucei uz REIT ieguldījumiem. Tas parāda neto summu
 • Privātie REITs pret publiski tirgotajiem REITs Privātie REITs pret publiski tirgotajiem REITs Privātie REITs pret publiski tirgotajiem REITs. Nekustamā īpašuma ieguldījumu trastus (REIT) var klasificēt gan privātajos, gan publiskajos, tirgotajos vai netirgotajos. REIT īpaši investē nekustamā īpašuma nozarē, un viņi nomā un vāc īres ienākumus par ieguldītajiem īpašumiem
 • Riska faktori ieguldījumiem REIT Riska faktori ieguldījumiem REIT Šajā rakstā uzziniet dažādus riska faktorus, ieguldot REIT. Nekustamā īpašuma ieguldījumu tresti (REIT) attiecas uz ieguldījumu akcijām, kuras ieguldītāji iegulda

Jaunākās publikācijas