Privātā kapitāla intervijas jautājumi - atbildes uz galvenajiem PE jautājumiem

Šī rokasgrāmata palīdzēs jums būt gatavam atdot visbiežāk uzdotos jautājumus par privātā kapitāla interviju. Galvenie PE intervijas jautājumu veidi, ar kuriem jūs sastopaties, ietver tehniskās zināšanas, darījumu pieredzi, stingras zināšanas un kultūras atbilstību. Turklāt jums var tikt lūgts pabeigt praktisku finanšu modelēšanu. Kas ir finanšu modelēšana Finanšu modelēšana tiek veikta programmā Excel, lai prognozētu uzņēmuma finanšu rādītājus. Pārskats par to, kas ir finanšu modelēšana, kā un kāpēc veidot modeli. saistīto gadījumu izpēte.

Privātā kapitāla intervijas jautājumi un atbildes (diagramma)

Privātā kapitāla interviju jautājumu veidi

Kā minēts iepriekš, parasti ir četru veidu jautājumi, ar kuriem parasti sastopaties PE intervijā. Šie četri veidi ir:

 1. Tehniskās zināšanas (finanses, grāmatvedība, modelēšana)
 2. Darījumu pieredze (piedāvājumi, ar kuriem esat strādājis)
 3. Stingras zināšanas (ko jūs zināt par PE uzņēmumu)
 4. Atbilstība un personība (cik labi jūs iekļaujas firmas kultūrā)

Turpmākajās sadaļās mēs izskatīsim visbiežāk uzdotos privātā kapitāla intervijas jautājumus un atbildes!

# 1 Tehniskā privātā kapitāla intervijas jautājumi

Kādi ir DCF modeļa ierobežojumi?

Diskontētās naudas plūsmas diskontētās naudas plūsmas DCF formula Diskontētās naudas plūsmas DCF formula ir naudas plūsmas summa katrā periodā dalīta ar vienu plus plus diskonta likme, kas paaugstināta līdz perioda # spēkam. Šajā rakstā DCF formula ir sadalīta vienkāršos vārdos ar piemēriem un aprēķina video. Biznesa analīzes vērtības noteikšanai izmantotā formula ir labākā pieejamā metode iekšējās vērtības novērtēšanai Iekšējā vērtība Uzņēmuma patiesā vērtība (vai jebkura ieguldījumu vērtspapīrs) ir visu paredzamo nākotnes naudas plūsmu pašreizējā vērtība, kas diskontēta atbilstoša diskonta likme. Atšķirībā no relatīvajām vērtēšanas formām, kas aplūko salīdzināmus uzņēmumus, iekšējā vērtēšanā tiek aplūkota tikai uzņēmuma raksturīgā vērtība. uzņēmējdarbībai, tai ir vairāki ierobežojumi. Viens jautājums ir tāds, ka galīgā vērtība Termināla vērtība Galīgā vērtība tiek izmantota uzņēmuma novērtēšanai. Galīgā vērtība pastāv pēc prognozētā perioda, un tā pieņem, ka uzņēmums turpina rūpēties. atspoguļo nesamērīgi lielu visa biznesa vērtības apjomu, un pieņēmumi, kas izmantoti, lai aprēķinātu galīgo vērtību (pastāvīgā izaugsme Stabila izaugsme pret divpakāpju vērtēšanas modeli Vērtēšanā mēs varam atrast noderīgas atziņas, salīdzinot dažādās vērtēšanas modeļos iestrādātās teorijas mūsu rīcībā. Gatavojot vērtēšanas modeli, tomēr kļūst redzams svarīgs ieskats. Uzziniet atšķirības starp stabilas izaugsmes un divpakāpju vērtēšanas modeļiem. Lejupielādējiet veidni vai izejiet no vairākiem) ir ļoti jutīgi. Vēl viena problēma ir tā, ka neto pašreizējās vērtības aprēķināšanai izmantotā diskonta likme ir ļoti jutīga pret pieņēmumu izmaiņām par beta beta. Ieguldījumu vērtspapīra (ti, akciju) beta (β) ir tā atdeves svārstīguma mērījums attiecībā pret visu tirgū. To izmanto kā riska mēru un tā ir kapitāla aktīvu cenu noteikšanas modeļa (CAPM) neatņemama sastāvdaļa. Uzņēmumam ar augstāku beta līmeni ir lielāks risks un arī lielāka paredzamā atdeve. , riska prēmija utt. Visbeidzot, visa biznesa prognoze ir balstīta uz pieņēmumiem, kurus gandrīz nav iespējams precīzi noteikt.

Kādi ir vissvarīgākie apvienošanās modeļa faktori?

No vērtēšanas viedokļa vissvarīgākie M&A modeļa finanšu modelēšanas M&A faktori ir sinerģija, atlīdzības forma (nauda pret akcijām) un pirkuma cena. Sinerģijas Sinerģiju veidi M&A sinerģijas var rasties no izmaksu ietaupījumiem vai ieņēmumu pieauguma. Apvienošanās un pārņemšanas jomā pastāv dažādi sinerģijas veidi. Šajā rokasgrāmatā ir sniegti piemēri. Sinerģija ir jebkura ietekme, kas apvienotā uzņēmuma vērtību palielina virs abu atsevišķo uzņēmumu kopējās vērtības. Sinerģijas var rasties apvienošanās un apvienošanās darījumos, kas ļauj iegūstošajam uzņēmumam realizēt vērtību, palielinot ieņēmumus vai samazinot darbības izmaksas, un tas parasti ir lielākais vērtību virzītājspēks M&A darījumā (piezīme: sinerģijas vērtības ir ļoti grūti novērtēt, un tās bieži var būt pārāk optimistiskas ).

Naudas un akciju atalgojuma kombinācijai var būt liela ietekme uz uzkrāšanos / atšķaidīšanu. Uzkrāšanas atšķaidīšanas pieejas atšķaidīšanas analīze ir vienkāršs tests, ko izmanto, lai noteiktu, vai ierosinātā apvienošanās vai pārņemšana palielinās vai samazinās metrikas pēc akcijas EPS (piemēram, EPS). ). Lai darījums kļūtu pievilcīgāks, ieguvējs var pievienot vairāk naudas kombinācijai un emitēt mazāk akciju. Visbeidzot, pirkuma cena un pārņemšanas prēmija ir galvenie radītās vērtības faktori.

Kādi rādītāji jums ātri pateiks, vai M&A darījums ir akretīvs vai mazinošs?

Ātrākais veids, kā noteikt, vai darījums starp diviem valsts uzņēmumiem būtu akretīvs, ir salīdzināt to P / E reizinājumus Cenu peļņas koeficients Cenu peļņas koeficients (P / E Ratio) ir saistība starp uzņēmuma akciju cenu un peļņu uz akciju. Tas ļauj investoriem labāk izprast uzņēmuma vērtību. P / E parāda tirgus cerības un ir cena, kas jums jāmaksā par pašreizējās (vai nākotnes) peļņas vienību. Uzņēmums ar augstāku P / E vairākkārtēju var iegūt mazāk novērtētus uzņēmumus uz akreditācijas pamata (pieņemot, ka pārņemšanas prēmija nav pārāk augsta). Vēl viens svarīgs faktors ir atlīdzības forma un skaidra nauda pret akciju (skat. Iepriekšējo jautājumu).

Kādiem pieņēmumiem LBO modelis ir visjutīgākais?

LBO modeļi ir visjutīgākie pret kopējo aizņēmumu. Finanšu svira Finanšu svira attiecas uz aizņemto naudas summu, kas izmantota aktīva iegādei, sagaidot, ka ienākumi no jaunā aktīva pārsniegs aizņemšanās izmaksas. bizness var apkalpot (parasti pamatojoties uz parāda / EBITDA parādu / EBITDA attiecību) Neto parāda attiecība pret peļņu pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) koeficientu mēra finanšu sviru un uzņēmuma spēju nomaksāt savu parādu. neto parāda attiecība pret EBITDA (parāds / EBITDA) dod norādi par to, cik ilgi uzņēmumam būtu jādarbojas pašreizējā līmenī, lai nomaksātu visu savu parādu. attiecība), parāda izmaksas un vairāku pieņēmumu iegūšana vai izslēgšana. Turklāt liela nozīme ir arī uzņēmējdarbības pieņēmumiem.

Ņemot vērā divus uzņēmumus (A un B), kā jūs noteiktu, kurš no tiem to ieguldīs?

Šis ir viens no visbiežāk uzdotajiem privātā kapitāla interviju jautājumiem. Lai pieņemtu lēmumu starp uzņēmumu A un B, nepieciešama visaptveroša gan kvantitatīvo, gan kvalitatīvo faktoru analīze. Pieņemot, ka tie darbojas vienā nozarē, jūs varētu sākt salīdzināt uzņēmumus, pamatojoties uz:

 • Biznesa modelis - kā viņi pelna naudu, kā darbojas uzņēmums
 • Tirgus daļa/Tirgus lielums Kopējais adresējamais tirgus (TAM) Kopējais adresējamais tirgus (TAM), saukts arī par kopējo pieejamo tirgu, ir kopējā ieņēmumu iespēja, kas ir pieejama produktam vai pakalpojumam, ja - cik tas ir attaisnojams, izaugsmes iespējas
 • Maržas un izmaksu struktūra - fiksētās pret mainīgajām izmaksām Fiksētās un mainīgās izmaksas Izmaksu var klasificēt vairākos veidos atkarībā no tā veida. Viena no populārākajām metodēm ir klasifikācija pēc fiksētajām un mainīgajām izmaksām. Fiksētās izmaksas nemainās, palielinoties / samazinoties ražošanas apjoma vienībām, savukārt mainīgās izmaksas ir atkarīgas tikai no darbības sviras un nākotnes iespējām
 • Kapitāla prasības - noturība pret izaugsmi CapEx kapitāla izdevumi Kapitālie izdevumi attiecas uz līdzekļiem, kurus uzņēmums izmanto ilgtermiņa aktīvu iegādei, uzlabošanai vai uzturēšanai, lai uzlabotu uzņēmuma efektivitāti vai spēju. Ilgtermiņa aktīvi parasti ir fiziski, un to lietderīgās lietošanas laiks ir vairāk nekā viens pārskata periods. , nepieciešams papildu finansējums
 • Darbības efektivitāte - analizējot tādus koeficientus kā krājumu apgrozījums Krājumu apgrozījums Krājumu apgrozījums vai krājumu apgrozījuma koeficients ir to reižu skaits, kad uzņēmums pārdod un aizstāj preču krājumus noteiktā laika posmā. Tā ņem vērā pārdoto preču izmaksas, salīdzinot ar tā vidējo krājumu gadā vai noteiktā laika periodā. , apgrozāmo līdzekļu pārvaldīšana utt.
 • Risks - riskantuma novērtēšana Idiosinkrātisks risks Idiosinkrātisks risks, ko dažkārt dēvē arī par nesistemātisku risku, ir raksturīgs risks, kas saistīts ar ieguldījumiem uzņēmējdarbībā konkrētā aktīvā - piemēram, akcijā - pēc iespējas vairāk mainīgajiem lielumiem
 • Klientu apmierinātība - izpratne par to, kā klienti uztver uzņēmējdarbību
 • Vadības komanda - cik laba ir cilvēku vadīšanas komanda Līderības teorijas Līderības teorijas ir domāšanas skolas, lai izskaidrotu, kā un kāpēc daži indivīdi kļūst par līderiem. Teorijas uzsver iezīmes un uzvedību, ko indivīdi var izmantot, lai uzlabotu savas līdera spējas. , biznesa vadīšana utt.
 • Kultūra - cik veselīga ir kultūra un cik veiksmīga tā ir

Visi iepriekš minētie kritēriji ir jānovērtē trīs veidos: kā tie ir (1) pagātnē, (2) tuvākajā nākotnē un (3) ilgtermiņā. Tas būs DCF modeļa pamatā (kuram būs vairāki darbības scenāriji. Scenāriju analīze. Scenāriju analīze ir paņēmiens, ko izmanto, lai analizētu lēmumus, spekulējot ar dažādiem iespējamiem finanšu ieguldījumu rezultātiem. Finanšu modelēšanā tas) un ar risku koriģēto NPV NPV Formula Norādījums par NPV formulu programmā Excel, veicot finanšu analīzi. Ir svarīgi precīzi saprast, kā NPV formula darbojas programmā Excel, un matemātiku, kas ir aiz tās. NPV = F / [(1 + r) ^ n] kur, PV = pašreizējā vērtība, F = nākotnes maksājums (naudas plūsma), r = diskonta likme, n = katra uzņēmuma nākotnes periodu skaitu var salīdzināt ar cenu, par kuru var iegādāties uzņēmumu.

# 2 Darījumu pieredze Privātā kapitāla intervijas jautājumi

Aprakstiet darījumu, pie kura strādājāt Investīciju bankā X.

Atbildes piemērs: Viens no interesantākajiem un izaicinošākajiem darījumiem, pie kura strādāju bankā, bija privāta uzņēmuma pārdošana PE Firm Z par 275 miljoniem USD.

(Lai sīkāk aprakstītu savu atbildi, norādiet darījuma svarīgākos datus šādi):

 • Aprakstiet nozari un uzņēmuma uzņēmējdarbības modeli
 • Apspriediet ieņēmumus, EBITDA EBITDA EBITDA vai Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojumu, amortizāciju ir uzņēmuma peļņa, pirms tiek veikts kāds no šiem neto atskaitījumiem. EBITDA koncentrējas uz uzņēmuma darbības lēmumiem, jo ​​tajā tiek aplūkota uzņēmuma rentabilitāte no pamatdarbībām pirms kapitāla struktūras ietekmes. Biznesa formula, piemēri vai ieņēmumi
 • Runājiet par vērtējumu, kuru uzņēmums pārdeva (EV / EBITDA EV / EBITDA EV / EBITDA tiek izmantota vērtēšanā, lai salīdzinātu līdzīgu uzņēmumu vērtību, novērtējot to uzņēmuma vērtību (EV) ar EBITDA, kas reizināts ar vidējo rādītāju. Šajā rokasgrāmatā mēs sadalīsim EV / EBTIDA vairākos dažādos komponentos un palīdzēsim jums to pakāpeniski aprēķināt vai kā citādi)
  • Vai jūs domājat, ka tas bija augsts, zems vai citi komentāri
 • Ieskicējiet darījuma stratēģisko pamatojumu
 • Norādiet gan uz pārdevēja, gan uz pircēja perspektīvu attiecībā uz darījumu Darījumu un darījumu resursiem un norādiet darījumu un darījumu izpratni investīciju banku, korporatīvās attīstības un citās korporatīvo finanšu jomās. Lejupielādējiet veidnes, lasiet piemērus un uzziniet par darījumu struktūru. Neatklāšanas līgumi, akciju pirkšanas līgumi, aktīvu pirkumi un vairāk M&A resursu (vai tie abi ir vienlīdz derīgi?)
 • Izaicinājumi vai šķēršļi, kas jums bija jāpārvar, lai panāktu darījumu
 • Viss pārējais, kas ir interesants, ko jūs šajā procesā uzzinājāt par pārdevēju, pircēju, procesu utt.

Visi pārējie ar darījumu saistītie jautājumi būs sava veida atvasinājums no iepriekš minētā jautājuma vai iedziļināsies iepriekš minētajā darījumā un izvērstāk izvērsīsies par jebkuru no iepriekš minētajiem punktiem.

Sagatavojieties privātā kapitāla intervijas jautājumiem, izmantojot LBO modeli Kapitāla izpētes intervijas jautājumi Kapitāla izpētes intervijas jautājumi un atbildes. Šajā sarakstā ir iekļauti visbiežāk sastopamie intervijas jautājumi, kurus izmanto, lai algotu kapitāla izpētes analītiķi vai asociēto personu. Ja jums būtu jāiegulda miljons dolāru, ko jūs ar to darītu? - Pastāsti man par uzņēmumu, kuru tu apbrīno, un kas to padara pievilcīgu. - Ielieciet man krājumus

Attēls: Finanses LBO modelēšanas kurss.

# 3 PE firmas specifiskā privātā kapitāla intervijas jautājumi

Ko jūs zināt par mums un kāpēc vēlaties strādāt mūsu firmā?

Šis ir viens no privātā kapitāla interviju jautājumiem, kuram jums patiešām ir jāgatavojas. Ar vispārīgu atbilžu sniegšanu, piemēram, “jūsu uzņēmumam ir lieliska reputācija”, nepietiek - jums jānorāda reāla specifika. Pavadiet laiku, apmeklējot uzņēmuma vietni un apskatot viņu pašreizējos un iepriekšējos portfeļa uzņēmumus.

Pārliecinieties, ka atrodat vairākus, kas jūs personīgi interesē un par kuriem varat detalizēti runāt (skatiet nākamo jautājumu zemāk). Ir labi jāpārzina uzņēmuma pieeja ieguldījumiem, viņu pieredze, dibinātāji un vadības komanda un vissvarīgākais, kas jums patīk viņu pieejai.

Skatiet sarakstu ar lielākajām privāto kapitāla uzņēmumu top 10 privātā kapitāla firmām. Kas ir 10 labākās privātā kapitāla firmas pasaulē? Mūsu desmit lielāko PE uzņēmumu saraksts, kas sakārtots pēc kopējā piesaistītā kapitāla. Kopīgas stratēģijas P.E. ietver izpirkto kredītu (LBO), riska kapitālu, izaugsmes kapitālu, grūtībās nonākušos ieguldījumus un starpstāvokli. sākt veikt dažus pētījumus.

Ko jūs domājat par dažiem mūsu portfeļa uzņēmumiem?

Iepriekš veiciet izpēti firmas vietnē un pierakstiet piezīmes par portfeļa uzņēmumiem, kas jums šķiet visinteresantākie. Zināt par viņu:

 • Biznesa modelis
 • Vadības komanda
 • Darījums, kurā PE uzņēmums tos iegādājās
 • Nozare, kurā viņi darbojas
 • Viņu konkurenti
 • Lai ko vēl jūs varētu uzzināt par viņiem
Kāda ir mūsu firmas ieguldījumu stratēģija?

Lai labi atbildētu uz šo jautājumu, jums būs jāveic daudz pētījumu. Viņu vietnē jūs droši vien varat atrast oficiālu paziņojumu, taču izpratnes pilnīgāka atbilde būtu, lasot visas intervijas ar dibinātājiem un partneriem, kas runā par viņu pieeju, kā arī izprastu viņu portfeļa uzņēmumu tēmas un to, kā viņi visi sader kopā.

# 4 Kultūras atbilstoša privātā kapitāla intervijas jautājumi

Šie privātā kapitāla interviju jautājumi ir paredzēti, lai redzētu, kāda jūs patiesībā esat kā persona, lai noteiktu, cik labi jūs atbilstu firmas kultūrai. Tā kā fiziskās aktivitātes uzņēmumi parasti ir daudz mazāki nekā pārdošanas puses uzņēmumi, personībai un kultūrai ir liela nozīme.

Šo piemēroto jautājumu variācijas var ietvert:

Kāpēc jūs vēlaties strādāt privātajā kapitālā?
Pastaigājiet mani caur savu CV
Kādas ir jūsu personiskās stiprās un vājās puses?
Ko jums patīk darīt, kad nestrādājat?
Kā jūs atbrīvojat stresu?
Kā jūs pārvaldāt risku personīgajā dzīvē?

Galvenais, lai labi atbildētu uz šiem jautājumiem, ir (A) saprast, uz ko tiek domāti jautājumi - novērtēt jūs personīgi saistībā ar firmas kultūru un (B) būt nepiespiestam, organizētam ar domām un parādīt, ka esat simpātisks persona, ar kuru ir viegli saprasties un kura labi darbojas mazā komandā. Katrai firmai un komandai ir sava kultūra un personību veidi, kas viņiem visvairāk patīk, tāpēc ir svarīgi apjautāties un uzzināt, ko jūs varat uzzināt par viņiem. Personības vispārīgās iezīmes, ka gandrīz katra uzņēmuma vērtība ir strādīga, uzticama, cieņpilna, pazemīga, godīga, ar viņu viegli strādāt, zinātkāra, organizēta un kurai piemīt ārkārtīgi spēcīga biznesa izjūta.

Uzziniet vairāk vietnē Finance Kāpēc privātais kapitāls Ceļvedis Kāpēc privātais kapitāls Kāpēc privātais kapitāls ir izplatīts privātā kapitāla intervijas jautājums, ar kuru jūs sastopaties, ja jūs veicat intervijas procesu PE uzņēmumā. Ir svarīgi plānot uz priekšu, lai jūs neuzķertu ar plakanām pēdām un lai uz jautājumu būtu pārliecinoša atbilde. .

Privātā kapitāla intervijas jautājumi - finanšu modelēšanas gadījumu izpēte

Intervijas procesa laikā jums var lūgt pabeigt gadījuma izpēti birojā vai mājās pēc intervijas. Esiet gatavs to darīt tieši intervijas laikā. Ja intervētājs saka, ka vēlas, lai jūs to izpildītu kā “aiznest mājās” uzdevumu, uzmanīgi izskatiet aprūpi un uzdodiet visus nepieciešamos jautājumus, lai pārliecinātos, ka to visu pareizi saprotat,

Gadījumu izpēte ir lielisks veids, kā PE uzņēmumiem ātri iegūt pilnīgu priekšstatu par jūsu finanšu modelēšanas prasmēm. Finanšu modelēšanas prasmes Apgūstiet 10 vissvarīgākās finanšu modelēšanas prasmes un to, kas ir nepieciešams, lai Excel darbotos labi. Vissvarīgākās prasmes: grāmatvedības un vērtēšanas prasmes. Viena lieta ir iespēja runāt par modelēšanu, un otra lieta, lai faktiski būtu paraugprakse attiecībā uz modeļu izveidi programmā Excel.

Gadījumu izpētes piemēri ir šādi:

 • Pabeidziet daļēji pabeigtu LBO modeli
 • Izveidojiet pilnu modeli no nulles
 • Novērtējiet darījumu pabeigtā modelī

Labākais veids, kā sagatavoties gadījumu izpētei, ir nodrošināt, ka jums ir ārkārtīgi spēcīgas finanšu modelēšanas prasmes, un nepieciešamības gadījumā papildināt ar finanšu modelēšanas kursiem.

finanšu modelēšanas kursa ekrānuzņēmums - PE intervijas jautājumi

Attēls: finanšu finanšu modelēšanas kursi.

Privātā kapitāla intervijas jautājumu kopsavilkums

Kopumā ir četri galvenie privātā kapitāla intervijas jautājumu veidi: tehniskie, darījumi, stingrie un piemērotie. Tehniskie un darījumu jautājumi prasa, lai jums būtu stabila finanšu modelēšanas un vērtēšanas pieredze, labi izprotot, kā veikt labus ieguldījumus. Stingri un piemēroti jautājumi ir vairāk maigu prasmju veida jautājumi, un tiem jābūt gataviem detalizēti runāt par firmu un par sevi.

Papildus iepriekšminētajam, jums vajadzētu sagaidīt kāda veida gadījumu izpēti, kurā nepieciešama tirgus nozares analīze. Nozares analīze ir tirgus novērtēšanas rīks, ko uzņēmumi un analītiķi izmanto, lai izprastu nozares sarežģītību. Ir trīs parasti lietotas un un vai biznesa, kas izmanto finanšu modelēšanu.

Papildu resursi

Paldies, ka izlasījāt šo privātā kapitāla interviju jautājumu ceļvedi. Finanses ir oficiālais finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.

Lai būtu gatavs intervijām, skatiet šo rokasgrāmatu:

 • Investīciju bankas intervijas jautājumi un atbildes Investīciju bankas intervijas jautājumi un atbildes Investīciju bankas intervijas jautājumi un atbildes. Šo reālo veidlapu banka izmantoja jauna analītiķa vai asociētā darbinieka algošanai. IB intervijas ieskats un stratēģijas. Jautājumi tiek sakārtoti: bankas un nozares pārskats, nodarbinātības vēsture (CV), tehniskie jautājumi (finanses, grāmatvedība, vērtēšana) un uzvedības (piemērotība)
 • Grāmatvedības intervijas jautājumi Grāmatvedības intervijas jautājumi Grāmatvedības intervijas jautājumi un atbildes. Šajā sarakstā ir iekļauti visbiežāk sastopamie intervijas jautājumi, ko izmanto, lai algotu grāmatvedības darbos. Daži ir viltīgāki, nekā šķiet sākumā! Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti jautājumi par peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci, naudas plūsmas pārskatu, budžeta plānošanu, prognozēšanu un grāmatvedības principiem
 • Finansu intervijas jautājumi Finansu intervijas jautājumi Finansu intervijas jautājumi un atbildes. Šajā sarakstā ir iekļauti visbiežāk sastopamie un biežākie interviju jautājumi un atbildes par darba un karjeras finansēšanu. Ir divas galvenās kategorijas: uzvedības un tehniskās
 • Kapitāla izpētes intervijas jautājumi Kapitāla izpētes intervijas jautājumi Kapitāla izpētes intervijas jautājumi un atbildes. Šajā sarakstā ir iekļauti visbiežāk sastopamie intervijas jautājumi, kurus izmanto, lai algotu kapitāla izpētes analītiķi vai asociēto personu. Ja jums būtu jāiegulda miljons dolāru, ko jūs ar to darītu? - Pastāsti man par uzņēmumu, kuru tu apbrīno, un kas to padara pievilcīgu. - Ielieciet man krājumus

Jaunākās publikācijas