Inovāciju izplatība - definīcija, pamatojums un adaptētāja kategorijas

Inovāciju difūzija (DOI) ir teorija, kuru 1962. gadā popularizēja amerikāņu komunikācijas teorētiķis un sociologs Everets Rodžerss un kuras mērķis ir izskaidrot, kā, kāpēc un cik ātri produkts, pakalpojums vai process izplatās caur iedzīvotāju vai sociālās sistēmas pircēju. Veidi Pircēju veidi ir kategoriju kopums, kas raksturo patērētāju tēriņu paradumus. Patērētāju uzvedība atklāj, kā uzrunāt cilvēkus ar dažādiem ieradumiem. Citiem vārdiem sakot, inovāciju izplatība izskaidro jaunu ideju un tehnoloģiju izplatīšanās ātrumu. Mārketinga speciālisti plaši izmanto inovāciju teorijas izplatību. AIDA modelis. AIDA modelis, kas apzīmē uzmanību, interesi, vēlmi un darbību, ir reklāmas efekta modelis, kas identificē posmus, kurus indivīds var saprast, cik lielā mērā patērētāji ir iespējami. pieņemt jaunu produktu vai pakalpojumu.

Inovāciju izplatīšana

Inovācijas izplatības pamatojums

Jauna produkta, pakalpojuma vai idejas pieņemšana Nemateriālie aktīvi Saskaņā ar SFPS nemateriālie aktīvi ir identificējami, nemonetārie aktīvi bez fiziskas būtības. Tāpat kā visi aktīvi, nemateriālie aktīvi ir tie, kas nākotnē sagaidīs uzņēmuma ekonomisko atdevi. Šīs cerības kā ilgtermiņa aktīvs pārsniedz vienu gadu. nav vienas nakts parādība - tā nenotiek vienlaikus visiem sociālās sistēmas cilvēkiem. Saskaņā ar pētījumu datiem patērētājiem, kuri jauninājumu pieņem agrāk, ir atšķirīgas īpašības nekā tiem, kas vēlāk ievieš inovāciju. Tāpēc tirgotājiem ir svarīgi izprast katra segmenta īpašības, kas vai nu palīdzēs, vai kavēs inovācijas ieviešanu.

Inovāciju teorijas izplatībā ir piecas adoptētāju kategorijas:

  1. Novatori: Raksturo tie, kas vēlas pirmie izmēģināt jauninājumus.
  2. Agrie adoptētāji: Raksturo tie, kuriem ir patīkamas pārmaiņas un jaunu ideju pārņemšana.
  3. Agrā vairākums: Raksturo tie, kas pieņem jaunus jauninājumus pirms vidusmēra cilvēka. Tomēr ir nepieciešami pierādījumi, ka inovācija darbojas, pirms šī kategorija pieņems jauninājumu.
  4. Vēlā vairākums: To raksturo tie, kuri skeptiski izturas pret pārmaiņām un jauninājumu pieņems tikai pēc tam, kad to būs vispārpieņēmis un pieņēmis lielākā daļa iedzīvotāju.
  5. Atpalikušie: Raksturo tie, kas ir ļoti tradicionāli un konservatīvi - viņi ir pēdējie, kas pāriet uz jaunajām tehnoloģijām. Šo kategoriju ir visgrūtāk pievilināt.

Rodžerss nodrošina piecu adoptētāju kategoriju sadalījumu šādi: Inovatori ir pirmie 2,5% no grupas, kas pieņēmuši jauninājumu, kam seko 13,5% kā agrīnās pieņēmējas, 34% - agrīnās vairākuma, 34% - vēlīnās vairākuma un visbeidzot, 16 % kā atpalicēji. Ņemiet vērā, ka atpalikušo kategoriju lielums ir daudz lielāks nekā novatoru kategorijā, kas atrodas spektra pretējā galā.

Inovāciju izplatība - izplatīšanas diagramma

Inovāciju izplatīšana: novatori

Inovatori ir tie, kas vēlas pirmie iegādāties jaunu produktu vai pakalpojumu. Viņi uzņemas risku, nejūtīgi pret cenu un spēj tikt galā ar lielu nenoteiktības pakāpi. Nepastāvība Nepastāvība ir vērtspapīra cenas svārstību ātruma mērs laika gaitā. Tas norāda riska līmeni, kas saistīts ar vērtspapīra cenu izmaiņām. Investori un tirgotāji aprēķina vērtspapīra svārstīgumu, lai novērtētu iepriekšējās cenu svārstības. Novatoriem ir izšķiroša nozīme jebkura jauna produkta vai pakalpojuma panākumos, jo tie palīdz tam iegūt tirgus piekrišanu.

Piemēram, personas, kuras nakšņo ārpus kinoteātra, lai pirmās nopirktu pirmo filmas demonstrēšanu, uzskata par novatoriem.

Inovāciju izplatība: agri adoptētāji

Pirmie lietotāji ir tie, kuri neuzņemas tik lielu risku kā novatori, un parasti pirms pirkuma gaida, līdz produkts vai pakalpojums saņem dažas atsauksmes. Pirmie adoptētāji tiek saukti par “ietekmētājiem” vai “viedokļu līderiem”, un viņu sociālajā sistēmā tos bieži uzskata par paraugiem. Tie ir galvenie, lai palīdzētu produkta vai pakalpojuma izplatībai sasniegt “kritisko masu”.

Tāpēc, ja produkta vai pakalpojuma pirmie lietotāji ir maz, tad arī cilvēku, kuri pieņem produktu vai pakalpojumu, kopējais skaits, visticamāk, būs mazs. Personas, kuras dažas dienas gaida un kādu laiku pavada, pirms filmas skatās, tiek uzskatītas par agrīnām lietotājām.

Inovāciju izplatība: agrīna lielākā daļa

Agrīnā vairākums pārstāv lielāko tirgus daļu - 34%. Agrīnā vairākumā nav riska uzņemšanās, un parasti viņi gaida, kamēr produktu vai pakalpojumu pārbauda vai lieto uzticams vienaudžs. Šīs personas ir apdomīgas un vēlas iegādāties lietas, kas ir pierādījušas savu darbību.

Personas, kuras apmeklē filmu pēc tam, kad tās ir bijušas vairākas nedēļas un kasēs ir guvušas labas atsauksmes un guvušas peļņu, ir agrīna lielākā daļa.

Inovāciju izplatība: novēlotais vairākums

Vēlā vairākuma daļa veido arī nozīmīgu tirgus daļu - 34%. Vēlā vairākums ir pēdējā lielā patērētāju grupa, kas ienāk tirgū. Viņi tiek uzskatīti par konservatīviem un bieži ir tehnoloģiski kautrīgi, ļoti jutīgi pret izmaksām, skeptiski un piesardzīgi, veicot pirkumu. Turklāt vēlīnā vairākumā bieži vien tiek izdarīts spiediens uz produkta vai pakalpojuma iegādi.

Cilvēki, kuri gaida filmas pieejamību tiešsaistē vai Netflix, tiek uzskatīti par novēlotu vairākumu.

Inovāciju izplatība: atpalicēji

Atpalikušie ir pēdējie, kas pieņem jaunu produktu vai pakalpojumu. Viņi aizvainojas par izmaiņām un var turpināt paļauties uz tradicionāliem produktiem vai pakalpojumiem, līdz tie vairs nav pieejami. Citiem vārdiem sakot, viņi parasti pārņem jauno tehnoloģiju tikai tad, kad to faktiski piespiež.

Atpalikušie, iespējams, beidzot noķer populāru filmu, kad to parāda tīkla TV.

Inovāciju izplatības nozīme

Inovāciju teorijas izplatība izskaidro ātrumu, kādā patērētāji pieņems jaunu produktu vai pakalpojumu. Tāpēc šī teorija palīdz tirgotājiem saprast, kā notiek tendences, un palīdz uzņēmumiem novērtēt viņu jaunā ieviešanas veiksmes vai neveiksmes varbūtību. Izmantojot inovāciju teorijas izplatību, uzņēmumi var paredzēt, kuri patērētāju veidi iegādāsies viņu produktu / pakalpojumu, un izveidot efektīvas mārketinga stratēģijas, lai veicinātu pieņemšanu katrā kategorijā.

Saistītie lasījumi

Finanses ir oficiālais finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi. Lai turpinātu mācīties un pilnveidot savas zināšanas par finanšu analīzi, mēs iesakām tālāk norādītos papildu finanšu resursus:

  • Konkurences intensitāte Konkurences intensitāte Konkurences intensitāti var definēt kā pakāpi, kādā konkrētas nozares uzņēmumi izdara spiedienu viens uz otru. Zināms konkurences līmenis
  • Pieprasījuma līkne Pieprasījuma līkne Pieprasījuma līkne ir līnija, kas parāda, cik preces vai pakalpojuma vienību iegādāsies par dažādām cenām. Cena ir uzzīmēta uz vertikālās (Y) ass, bet daudzums - uz horizontālās (X) ass.
  • Invisible Hand Invisible Hand “Neredzamās rokas” jēdzienu izdomāja Skotijas Apgaismības domātājs Ādams Smits. Tas attiecas uz neredzamo tirgus spēku, kas ar pašu ieinteresētu personu darbībām ļauj brīvo tirgu līdzsvarot ar piedāvājuma un pieprasījuma līmeni.
  • Tīkla efekts Tīkla efekts Tīkla efekts ir parādība, kurā pašreizējie produkta vai pakalpojuma lietotāji kaut kādā veidā gūst labumu, ja produktu vai pakalpojumu pieņem citi lietotāji. Šo efektu rada daudzi lietotāji, kad produkta lietošanai tiek pievienota vērtība. Lielākais un pazīstamākais tīkla efekta piemērs ir internets.

Jaunākās publikācijas